image/svg+xml
image/svg+xml

2019/1 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adaylardan İstenecek Belgeler

1- Başvuru Dilekçe Örneği (TIKLAYINIZ.)

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında, eksiksiz, imzalı ve 3 suret olarak ve her birine fotoğraf yapıştırılarak doldurulacak), TIKLAYINIZ.)

3- Özgeçmiş (detaylı olması gerekmektedir.)

4- İkametgâh Belgesi (E-devlet’ten alınacaktır.)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet’ten alınacaktır.)

6- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla) 

7- KPSS yerleştirilme sonuç çıktısı.

8 - ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

9- Öğrenim durum belgesinin (Diploma) aslı veya Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi

10- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

11- Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış ise hizmet belgesi

12- Askerlik terhis/tecil veya muaf belgesi (Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için “Askerlik Safahat Belgesi”)

13- Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (Kılık-Kıyafet yönetmeliğine uygun olarak)

14- Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

Evrakların Personel Daire Başkanlığına 09 Ağustos 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine eksiksiz teslim edilmesi atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat niteliğindedir.

Duyurulur.