image/svg+xml
image/svg+xml

2020 Yılı İdari Personel Naklen Tayin Sonuçları

Başvuru Değerlendirmelerinin İlanı

12 Haziran 2020

Sonuçlara İtiraz Süreci

15 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020 Mesai Bitimi / Beş iş günü

İtirazların Değerlendirilmesi

22 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020 / Beş iş günü

Kesin Sonuçların İlanı

29 Haziran 2020Komisyonca, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) idari personele naklen tayin hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Puan eşitliklerinde İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinin 9/5 maddesine göre üniversitede geçen hizmet süresine öncelik verilmiştir. 
Naklen tayin hakkı elde eden personele kesin sonuçların ilan tarihinden itibaren birinci 4 (dört) aylık süre içerisinde diğer kamu kurumlarına naklen atanması için muvafakat verilecektir. Birinci dört aylık sürede başka kuruma naklen tayin hakkını kullanamayan veya vazgeçen personelin yerine, sıradaki personele ikinci dört aylık sürede naklen tayin için muvafakat verilecektir. İkinci dört aylık sürede tayin hakkını kullanamayan veya vazgeçen personelin yerine sıradaki personele, bir sonraki yıldaki yeni başvuru ilan süresine kadar naklen tayini için muvafakat verilir. 

İtiraz edecek personelin başvuruları görev yaptıkları birim aracılığı ile yukarıda belirtilen süre içerisinde Personel Daire Başkanlığına gönderilecektir.

İtiraz başvuruları Komisyon tarafından 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanacaktır. Kesin sonuçlar ise 29 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Duyurulur.
Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ