image/svg+xml
image/svg+xml

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Başlatıldı

Bilindiği üzere, 2019-2023 Stratejik Planında yer alan "Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek" amacı doğrultusunda belirlenen performans göstergeleri arasında "PG5.2.5. İdari personelin mesleki gelişimine yönelik yapılan faaliyet sayısı" 2021 yılı için 33 olarak hedeflenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; Rektörlüğümüz tarafından Üniversitemiz idari personelinin mesleki gelişimine yönelik öncelikle birimlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan ve gerçekleştirilmesi halinde idari personelin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını değerlendirilen kurum içi veya kurum dışı kurumlarca gerçekleştirilebilecek hizmet içi eğitim konularının 25 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi istenmiştir.

Konuya dair yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.