image/svg+xml
image/svg+xml

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boş bulunan kadrolara atama yapılması için Rektörlüğümüz tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 08.00'de başlamak üzere Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği toplantı salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava katılacak tüm adaylar OREN-4 nolu salonda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunacaklardır.

Adaylar sınava gelmeden önce cep telefonu, hesap makinesi, elektronik çağrı ve kayıt cihazı getirmeyeceklerdir.

Duyurulur.