image/svg+xml
image/svg+xml

İnsan Kaynakları Planlaması Hakkında Birimlerden Görüş İstendi

Üniversitemizde bugün itibarıyla Genel İdari Hizmetler Sınıfında 194, Teknik Hizmetler Sınıfında 52, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 6, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 2 ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında 7 olmak üzere toplam 261 idari personel görev yapmaktadır.
 
İdari hizmetlerin kalitesinin ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla; ilerleyen yıllarda Üniversitemizin mevcut idari insan kaynağına KPSS yerleştirmeleri ile katılacak personelin öğrenim gördüğü alanların çeşitliliğinin arttırılması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, Personel Daire Başkanlığı tarafından idari personel hakkında başlatılan yetkinlik analizi çalışmaları sonucunda; 162 personelin lisans mezunu, 38 personelin ise yüksek lisans düzeyinde öğrenim gördüğü, böylece idari personelin %76,63’ünün lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde olduğu görülmüş olup; ayrıca öğrenim düzeylerine göre idari personelin eğitim gördüğü alanlara dair göstergeler ekte yer almaktadır.

Bu itibarla, KPSS yerleştirmelerinde belirlenecek nitelik kod seçimi tespitine ve gelecek yıllara dair insan kaynakları planlaması çalışmalarına esas olmak üzere, biriminizde istihdam edilmesi önerilen idari personele yönelik öğrenim alanları ile temini halinde sağlayacağı katkılara ilişkin tüm birimlerden 13 Mayıs 2020 tarihine kadar görüş istenmiştir.

Konuya dair tüm birimlere gönderilen yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Forma ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında genel dağılımı gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Yüksek Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Ön Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İnsan kaynakları yetkinlik analizine göre çeşitli göstergelere dair tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ

Verilere dair excell çalışmasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.