image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Alım İlanı Giriş Sınavı Sonuçları (2018-03)

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna alınacak Öğretim Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçlarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Sonuç tablolarında ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda istenilen belgelerle birlikte 30 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Giriş sınavı sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
2- 12 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçerisinde çekilmiş)
3- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi(E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
5- Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla) 

6-Mezuniyet Belgeleri (Ön Değerlendirme aşamasında e-devletten mezun belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)
7-İlk defa/yeniden kamu hizmetine atanacaklar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İndirmek için TIKLAYINIZ3 (üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulacak)
8-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesi


Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.