image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Alım İlanı Giriş Sınavı Sonuçları (2019-01)

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Rektörlük bünyesine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçlarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşılabilmektedir. 

Sonuç tablolarında ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda istenilen belgelerle birlikte 31 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile ilgili birimlere (atanmaya hak kazandığı birimlere) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.


İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
2- Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
3- 6 adet vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçerisinde çekilmiş)
4- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi(E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
6- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla) 

7-Mezuniyet Belgeleri (Ön Değerlendirme aşamasında e-devletten mezun belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)
8-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesi (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

9-Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosu için ön değerlendirme aşamasında e-devletten öğrenci belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)


Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınav sonuçları için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi alımı giriş sınav sonuçları için TIKLAYINIZ.

Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü) Öğretim Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.