image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Alım İlanı Giriş Sınavı Sonuçları (2019-02)

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçlarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşılabilmektedir. 

Sonuç tablolarında ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda istenilen belgelerle birlikte 02 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile ilgili birimlere (atanmaya hak kazandığı birimlere) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.


İSTENİLEN BELGELER:

1- Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
2- 6 adet vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçerisinde çekilmiş)
3- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi(E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
5- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla) 

6-Mezuniyet Belgeleri (Ön Değerlendirme aşamasında e-devletten mezun belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)
7-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesi (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

8-Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosu için ön değerlendirme aşamasında e-devletten öğrenci belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)


Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı giriş sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.