image/svg+xml
image/svg+xml

PBS Hakkında Birimlerden Görüş İstendi

Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Üniversitemize bağlı tüm birimlerde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, Personel Daire Başkanlığı tarafından "Personel Bilgi Sistemi"nde akademik, idari ve sürekli işçilere ait kullanılan modüllere ilişkin önümüzdeki döneme dair yazılım geliştirme çalışmaları ile halihazırda birimlerde ilgili modülde uygulamada yaşanan aksaklıklara yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere, Personel Bilgi Sisteminde yaşanılan aksaklıklar, personel bilgilerinin raporlamasına yönelik talepler ve önümüzdeki dönemde yazılım geliştirme sürecine eklenmesine dair isteklerin ilişikte aşağıda yer alan forma doldurulmak suretiyle 15 Mayıs 2020 tarihine kadar fsarikaya@bartin.edu.tr adresine elektronik posta ve yazı ekinde Rektörlüğümüze istenmiştir.


Konuya dair birimlerimize gönderilen yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.