image/svg+xml
image/svg+xml

Uzaktan Hizmet içi Eğitim Seminerleri Başlıyor

Bilindiği üzere, 2019-2023 Stratejik Planında yer alan "Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek" amacı doğrultusunda belirlenen performans göstergeleri arasında "PG5.2.5. İdari personelin mesleki gelişimine yönelik yapılan faaliyet sayısı" 2020 yılı için kümülatif olarak 23 düzeyinde hedeflenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; Rektörlüğümüz tarafından Üniversitemiz idari personelinin mesleki gelişimine yönelik öncelikle birimlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi planlanarak "2020 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, son günlerde pandemi olarak gelişen COVID-19 küresel salgını sebebiyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarında düzenlenecek olan her türlü etkinlik iptal edilmiştir.
Bu bağlamda; Üniversitemizin 2020 yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan eğitimlerden belirlenecek bir kısmının Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün alt yapısından faydalanmak suretiyle uzaktan eğitim yolu ile verilmesinin mevcut koşullara göre uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, 2020 yılı Hizmet İçi Eğitim Planımız çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde başta Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında görevli personel olmak üzere tüm idari personele yönelik olarak Tekniker Bayram TURİDİ tarafından "Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi" konusunda 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14.00'da online olarak hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Seminer, https://eders.bartin.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden Uzaktan Eğitim alt yapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Konuya dair yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.