image/svg+xml
image/svg+xml

YÖK Eşdeğerlik Kararları Birimlere Gönderildi

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili yasal düzenleme çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölüm eş değerlikleri hakkında muhtelif tarihlerde alınan kararlara ilişkin hazırlanan çizelge ekte gönderilmiştir.