image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

DKF-0089 Doğum Yardımı Başvuru Formu
FRM-0028 Uyum Eğitimi Katılım Formu

FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0133 Dosya Devir Dizi Pusulası
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0139 Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi
FRM-0140 Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi
FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0146 Kadro Devir Cetveli
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0148 Kadro Talep Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı 
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
Mal Bildirim Beyannamesi Zarf Formatı
FRM-0151 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)
FRM-0152 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (From B)
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0154 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin)
FRM-0155 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)

FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0164 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin)
FRM-0165 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)

FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0170 Profesör Kadrolarına Başvuran Adayların Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname
FRM-0171 Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu
FRM-0172 Kısas Süresi (Saatlik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0177 Üniversite Lisansüstü Enstitü ve Bağlı Birimler İçin Bilgi Giriş Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0184 YLSY Atama Başvuru Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu
FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0300 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
FRM-0313 OHAL Komisyonu Kararınca Görevine İade Edilen Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu
FRM-0314 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirme Formu
FRM-0315 Atama Başvuru Formu
FRM-0316 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı
FRM-0317 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi
FRM-0318 Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0324 Özlük İşleri Kontrol Formu
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
ÇZG-0009 Norm Kadro Planlama Çizelgesi
FRM-0312 Görev Devri Rapor Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı

FRM-0340 Hizmet İçi Eğitimler için Eğitmen Adayı Bilgi Formu (İdari Personel için)
FRM-0341 Sözleşmeli Personel Kadro Talep Formu
FRM-0346 Öğretim Elemanı Uyum Eğitimi Katılımı Formu
FRM-0347 YÖK-Yabancı Dil Bursu Başvuru Formu
FRM-0352 Araştırma Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0353 Öğretim Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0354 Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu
FRM-0360 Merkezi Yerleştirme (KPSS) Yoluyla Personel Talep Formu
FRM-0361 Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Puanları Birleştirme Tutanağı
FRM-0362 Sürekli İşçi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0367 Devlet Memurları Yemin Belgesi
FRM-0368 Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel Kadro İhdas Talep Formu
FRM-0369 Kişisel Veri Envanteri İşleme Formu
FRM-0370 Araştırma Görevlisi Kadro Talep Formu
FRM-0371 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0372 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu
FRM-0373 Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere - Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
FRM-0374 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Dolu Kadro)
FRM-0375 Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0376 Karşlaştırma Cetveli Formu
FRM-0377 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0378 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu ( Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin)
FRM-0379 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu ( Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin)
FRM-0380 Fakültede Ders Verecek - Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0383 Yazılım Geliştirme Öneri İstek Başvuru Formu
FRM-0384 Geçici Doçentlik Belgesi için Kurum Talep Formu
FRM-0385 1416'lı Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0386 1416'lı Nakil Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0387 Araştırma Görevlisi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0388 Araştırma Görevlisi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0389 Doçent Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0390 Doçent Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0391 Doktor Öğretim Üyesi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0392 Doktor Öğretim Üyesi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0393 OHAL Komisyonu Kararı ile Göreve İade Edilenlerin Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0394 Öğretim Görevlisi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0395 Öğretim Görevlisi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0396 Özlük Dosyası Kontrol ve Düzenleme Formu

FRM-0397 Profesör Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0398 Profesör Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0399 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0400 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0401 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0402 İhtiyaç Duyulan İdari Personelin Öğrenim Alanı Tespitine Dair Görüş ve Öneri Formu
FRM-0403 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Boş Kadro)
FRM-0404 KPSS Yerleştirmeleri Nitelik Onay Formu
FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)
FRM-0406 Asgari Kadroyu Aşan Kadrolar İçin Üniversite Yönetim Kurulu Kadro Kullanım İzin Formu
FRM-0407 Dolu İdari Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0408 Birim Birleşme, Kapatma ve Yeniden Yapılandırma Durumunda Kadro Aktarım Formu
FRM-0410 Boş Kadro Derece Değişiklik Cetveli (Akademik Personel İçin)
FRM-0411 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (Akademik Personel İçin)
FRM-0412 Boş Kadro Derece Değişiklik Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0413 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0414 Evrak Teslim Zimmet Fişi
FRM-0415 Kadro İlan Talep Formu
FRM-0416 Doçent Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0417 Profesör Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0418 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yıllık Performans Değerlendirme Ve Ücret Öneri Formu
FRM-0419 İdari Personel Ödül Değerlendirme Komisyon Kararı Formu
FRM-0436 Lojman Başvurusunda Bulunan Personele Dair Kontrol Formu

FRM-0437 Jüri Öneri Formu (Rektörlüğü Bağlı Birimler için)
FRM-0441 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı
FRM-0443 Gelen Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0444 Giden Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0445 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi Ders Verme Talep Formu
FRM-0446 Yıllık İzin Talep Formu (İzin Planlanması için)
FRM-0447 Birim İçi Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0448 Yürürlüğe İlk Defa Girecek Mevzuata İlişkin Değerlendirme Tablosu
FRM-0449 Hizmet Belgesi Talep Formu
FRM-0450 2828 Sayılı Kanunla Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu

FRM-0451 KPSS ile Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu
FRM-0452 Dünya Ölçüsünde Bir Yenilik veya İlerleme Getiren Orijinal Araştırmalarda Bulunanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0453 Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personeli Hakkında Erteleme Teklif Formu
FRM-0454 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yürütülen Projelerde Önemli Görevi Olan Kamu Personeli İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0455 Kamu Hizmetlerine İlişkin Projelerde Çok Önemli Görev Alanlara Dair Bilgi Formu
FRM-0456 Mesleki Staj Yapanlar ile Aday Memur Olarak Görev Yapanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0457 TUS DUS Yapanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0458 Aylıksız İzin Erken Dönüş Talep Formu
FRM-0460 Özlük Dosyası Gönderim İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0461 Özlük Dosyası Alım İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0462 Muvafakat İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0463 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Devam Kontrol Formu
FRM-0464 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Üyeleri Devam Kontrol Formu
FRM-0465 UBYS Jüri Yetkilendirme Formu