image/svg+xml
image/svg+xml

2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca Üniversitemize Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen atama izinlerinin dağılımı Üniversitemiz Senatosunun 05/04/2019 tarihli ve 2019/06-01 sayılı Kararı ile yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kadro dağılımına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Not Barajları Yükseltildi

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Düzenleme Yapıldı

  • Öğretim Elemanı Not Barajlarının Yükseltilmesine Yönelik Çalışma Başlatıldı

  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yürürlüğe Girdi

  • 50/d Statüsünde Görev Yapan Araştırma Görevlileri Hakkında Düzenleme

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi İçin Paydaş Görüşleri Alındı

  • 2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçları

  • Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlandı