image/svg+xml
image/svg+xml

2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca Üniversitemize Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen atama izinlerinin dağılımı Üniversitemiz Senatosunun 05/04/2019 tarihli ve 2019/06-01 sayılı Kararı ile yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kadro dağılımına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Protokol Yönetimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Verildi

  • Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Verildi

  • HİTAP ve Otomasyon Birimi Kuruldu

  • Öğretim Elemanlarının Kullandığı Standart Formlara Dair Çizelge Hazırlandı

  • Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

  • İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

  • Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Online Bir Araya Geldi

  • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Konusunda Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

  • Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Personel İzin Yönergesi Hakkında Birimlerden Görüş İstendi