image/svg+xml
image/svg+xml

2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca Üniversitemize Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen atama izinlerinin dağılımı Üniversitemiz Senatosunun 05/04/2019 tarihli ve 2019/06-01 sayılı Kararı ile yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kadro dağılımına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • 20 Üniversite Başkanlığımız Koordinasyonunda Buluştu

  • İlk Online Hizmet içi Eğitim Başarıyla Gerçekleştirildi

  • Yükseköğretimde Norm Kadro İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı

  • Yükseköğretimde Yeni Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapıldı

  • Üniversitemiz 10 İdari Personel Atama İzni Tahsis Edildi

  • YÖK Lisans Programlarında İsim Çalışmasını Sonuçlandırdı

  • COVID-19 Kapsamında Kamu Personelinde Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışma Dönemi Başladı

  • YÖK 2020 Yılında Norm Kadro Uygulama İşlemlerini Belirledi