image/svg+xml
image/svg+xml

Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlandı

Başkanlığımızın 2018 yılı birim faaliyet raporu 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”hükümlerince hazırlanmıştır.

Üniversitemizin gelişmesi, öğrenci sayılarının artması ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla akademik birimlerin öğretim elemanı taleplerini maksimum seviyede karşılanmasına önem gösterilmektedir. Birimlerimizin akademik ve idari personel ihtiyaçlarını imkânlar dâhilinde çözümleyici bir yaklaşımla karşılanmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Hizmet anlayışımız işlemlerin etkin, süratli ve verimli şekilde yürütülmesidir.

Faaliyet raporunda içerik olarak genel bilgiler, birimin teşkilat ve fiziki yapısı, kullanılan bilgi kaynakları, birimlerin kadro ve görevli bazında akademik ve idari personel yapıları, personelin cinsiyet ve yaşlarına göre istatistiki bilgileri, birimimizin mali tabloları, teknolojik yapımız ve
performans bilgileri gibi bilgilere yer verilmiştir.

Bu faaliyet raporu için eleştiri, istek ve önerileriniz bizlere güç katacaktır.

Personel Daire Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun ilgililerce kullanımının faydalı olması temennisiyle bu çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Said CEYHAN
Personel Daire Başkan V.

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Öğretim Elemanlarının Kullandığı Standart Formlara Dair Çizelge Hazırlandı

  • Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

  • İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

  • Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Online Bir Araya Geldi

  • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Konusunda Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

  • Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Personel İzin Yönergesi Hakkında Birimlerden Görüş İstendi

  • Resmi Yazışma Yönetmeliği Yenilendi

  • Üniversitemizde KVKK eğitimi verildi

  • Kalite Çalışmaları Kapsamında Memnuniyet Anketi Başladı