image/svg+xml
image/svg+xml

Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlandı

Başkanlığımızın 2018 yılı birim faaliyet raporu 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”hükümlerince hazırlanmıştır.

Üniversitemizin gelişmesi, öğrenci sayılarının artması ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla akademik birimlerin öğretim elemanı taleplerini maksimum seviyede karşılanmasına önem gösterilmektedir. Birimlerimizin akademik ve idari personel ihtiyaçlarını imkânlar dâhilinde çözümleyici bir yaklaşımla karşılanmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Hizmet anlayışımız işlemlerin etkin, süratli ve verimli şekilde yürütülmesidir.

Faaliyet raporunda içerik olarak genel bilgiler, birimin teşkilat ve fiziki yapısı, kullanılan bilgi kaynakları, birimlerin kadro ve görevli bazında akademik ve idari personel yapıları, personelin cinsiyet ve yaşlarına göre istatistiki bilgileri, birimimizin mali tabloları, teknolojik yapımız ve
performans bilgileri gibi bilgilere yer verilmiştir.

Bu faaliyet raporu için eleştiri, istek ve önerileriniz bizlere güç katacaktır.

Personel Daire Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun ilgililerce kullanımının faydalı olması temennisiyle bu çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Said CEYHAN
Personel Daire Başkan V.

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • 2020 Yılı Norm Kadro Çalışmaları Başlatıldı

  • Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Not Barajları Yükseltildi

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Düzenleme Yapıldı

  • Öğretim Elemanı Not Barajlarının Yükseltilmesine Yönelik Çalışma Başlatıldı

  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yürürlüğe Girdi

  • 50/d Statüsünde Görev Yapan Araştırma Görevlileri Hakkında Düzenleme

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi İçin Paydaş Görüşleri Alındı

  • 2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçları