image/svg+xml
image/svg+xml

Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesinde düzenleme yapılarak doçentlik başvurularının bir yılda ikiden fazla alınmasına imkan verildi.

Bu kapsamda, Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)
  • Öğretim Elemanlarının Kullandığı Standart Formlara Dair Çizelge Hazırlandı

  • Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

  • İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

  • Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Online Bir Araya Geldi

  • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Konusunda Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

  • Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Personel İzin Yönergesi Hakkında Birimlerden Görüş İstendi

  • Resmi Yazışma Yönetmeliği Yenilendi

  • Üniversitemizde KVKK eğitimi verildi

  • Kalite Çalışmaları Kapsamında Memnuniyet Anketi Başladı