image/svg+xml
image/svg+xml

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Üniversitede akademik ve idari birimleri yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin nitelikli ve yeterli personel tarafından yürütülmesi, personel hareketliliğinin belirli kurallara bağlanarak uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Senatonun 02 Ağustos 2018 tarih ve 2018/11-03 sayılı Kararı ile 
"Bartın Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi" yürürlüğe konmuştu.

Bu çerçevede, idari personelin naklen tayin durumları ile ilgili sendika temsilcileri ile yapılan toplantı sonucunda alınan öneriler 02 Mayıs 2019 tarihli Senato toplantısında değerlendirilerek söz konusu yönergede bazı değişiklikler yapılmış, eş durumu ve sağlık durumu öncelikli olarak değerlendirme puanları yükseltilmiştir.

Yönergenin son haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • 20 Üniversite Başkanlığımız Koordinasyonunda Buluştu

  • İlk Online Hizmet içi Eğitim Başarıyla Gerçekleştirildi

  • Yükseköğretimde Norm Kadro İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı

  • Yükseköğretimde Yeni Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapıldı

  • Üniversitemiz 10 İdari Personel Atama İzni Tahsis Edildi

  • YÖK Lisans Programlarında İsim Çalışmasını Sonuçlandırdı

  • COVID-19 Kapsamında Kamu Personelinde Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışma Dönemi Başladı

  • YÖK 2020 Yılında Norm Kadro Uygulama İşlemlerini Belirledi