image/svg+xml
image/svg+xml

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Üniversitede akademik ve idari birimleri yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin nitelikli ve yeterli personel tarafından yürütülmesi, personel hareketliliğinin belirli kurallara bağlanarak uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Senatonun 02 Ağustos 2018 tarih ve 2018/11-03 sayılı Kararı ile 
"Bartın Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi" yürürlüğe konmuştu.

Bu çerçevede, idari personelin naklen tayin durumları ile ilgili sendika temsilcileri ile yapılan toplantı sonucunda alınan öneriler 02 Mayıs 2019 tarihli Senato toplantısında değerlendirilerek söz konusu yönergede bazı değişiklikler yapılmış, eş durumu ve sağlık durumu öncelikli olarak değerlendirme puanları yükseltilmiştir.

Yönergenin son haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Not Barajları Yükseltildi

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Düzenleme Yapıldı

  • Öğretim Elemanı Not Barajlarının Yükseltilmesine Yönelik Çalışma Başlatıldı

  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yürürlüğe Girdi

  • 50/d Statüsünde Görev Yapan Araştırma Görevlileri Hakkında Düzenleme

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

  • İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi İçin Paydaş Görüşleri Alındı

  • 2019 Yılı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçları

  • Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlandı