image/svg+xml
image/svg+xml

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapıldı

Personel Daire Başkanlığı olarak yürütülen kalite çalışmaları kapsamında Üniversitemizde görev yapan 261 idari personelin öğrenim düzeylerine ve öğrenim alanlarını esas alan İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi çalışması yapılmıştır.

Buna göre elde edilen verilen değerlendirilmesi sonucunda;

-İdari Personelin; 3 İlkokul, 1 Ortaokul, 10 Ortaöğretim, 47 Ön Lisans, 162 Lisans, 38’sinin ise Tezli Yüksek Lisans mezunu olduğu görülmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde idari personelin yüzde 76,63'ü lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüştür.

-Öğrenim alanlarına göre bakılırsa özellikle lisans düzeyinde 162 mezundan 81 kişinin İşletme mezunu olduğu görülmektedir. Lisans mezunlarının %49’u İşletme mezunudur.

Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi kapsamında hazırlanan tablolara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.


Unvan ve sınıf bazında genel dağılımı gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Yüksek Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Unvan ve sınıf bazında Ön Lisans mezunu olanların alanlarını gösterir tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İnsan kaynakları yetkinlik analizine göre çeşitli göstergelere dair tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ

Verilere dair excell çalışmasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Protokol Yönetimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Verildi

  • Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Verildi

  • HİTAP ve Otomasyon Birimi Kuruldu

  • Öğretim Elemanlarının Kullandığı Standart Formlara Dair Çizelge Hazırlandı

  • Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

  • İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

  • Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Online Bir Araya Geldi

  • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Konusunda Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

  • Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Personel İzin Yönergesi Hakkında Birimlerden Görüş İstendi