image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Not Barajları Yükseltildi

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında ; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." düzenlemesi çerçevesinde Üniversitemiz Senatosunun 30/10/2019 tarih ve 2019/13-02 sayılı kararı (Ek-1)  ile Ek:2'de tabloda belirlenen bölümlerde istihdam edilecek araştırma görevlilerinde aranan ALES ve yabancı dil puanları ilişikte gönderilmiştir.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Asgari puan barajlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Konuya dair yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • 20 Üniversite Başkanlığımız Koordinasyonunda Buluştu

  • İlk Online Hizmet içi Eğitim Başarıyla Gerçekleştirildi

  • Yükseköğretimde Norm Kadro İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı

  • Yükseköğretimde Yeni Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapıldı

  • Üniversitemiz 10 İdari Personel Atama İzni Tahsis Edildi

  • YÖK Lisans Programlarında İsim Çalışmasını Sonuçlandırdı

  • COVID-19 Kapsamında Kamu Personelinde Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışma Dönemi Başladı

  • YÖK 2020 Yılında Norm Kadro Uygulama İşlemlerini Belirledi