image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ile "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, Üniversitemiz
Senatosunun 13/04/2020 tarih ve 2020/06-01 sayılı Kararına göre, 2020 yılı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dağılımı yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kadro dağılım tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • 20 Üniversite Başkanlığımız Koordinasyonunda Buluştu

  • İlk Online Hizmet içi Eğitim Başarıyla Gerçekleştirildi

  • Yükseköğretimde Norm Kadro İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı

  • Yükseköğretimde Yeni Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

  • İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapıldı

  • Üniversitemiz 10 İdari Personel Atama İzni Tahsis Edildi

  • YÖK Lisans Programlarında İsim Çalışmasını Sonuçlandırdı

  • COVID-19 Kapsamında Kamu Personelinde Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışma Dönemi Başladı

  • YÖK 2020 Yılında Norm Kadro Uygulama İşlemlerini Belirledi