image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro Dağılımı Yapıldı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ile "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, Üniversitemiz
Senatosunun 13/04/2020 tarih ve 2020/06-01 sayılı Kararına göre, 2020 yılı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dağılımı yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kadro dağılım tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Protokol Yönetimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Verildi

  • Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Verildi

  • HİTAP ve Otomasyon Birimi Kuruldu

  • Öğretim Elemanlarının Kullandığı Standart Formlara Dair Çizelge Hazırlandı

  • Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

  • İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

  • Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Online Bir Araya Geldi

  • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Konusunda Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

  • Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Personel İzin Yönergesi Hakkında Birimlerden Görüş İstendi