image/svg+xml
image/svg+xml

2020 Yılı Norm Kadro Planlamaları

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO DAĞILIMI

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ile "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, Üniversitemiz
Senatosunun 13/04/2020 tarih ve 2020/06-01 sayılı Kararına göre, 2020 yılı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dağılımı yapılmıştır.

Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kadro dağılım tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.


ÖĞRETİM ÜYESİ PLANLAMASI

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, Üniversitemiz akademik birimlerinin 2020 yılı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen norm kadro planlamaları Üniversitemiz Senatosunun 31 Aralık 2019 tarihli toplantısında belirlenmiştir. 


"2020 Yılı Norm Kadro Planlaması" ilgili yıldaki muhtemel tüm ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına önerdiği ihtisaslaşma alanı, öncelikli ihtiyaçları, 2019-2023 Stratejik Planında belirtilen akademik performans hedefleri ile birbirlerine bağlı olarak değerlendirilecek kadroların durumu gözetilerek yıl içerisinde ihtiyaca binaen ilan edilmesi hedeflenmektedir.

 “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre 2020 yılı içerisinde norm sayısını aşmış birimlere ihtiyaç olması halinde talep edilecek kadroların Yükseköğretim Kurlu Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde ilgili yılın norm kadro planlamasına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dahil edilecektir.

Senato kararı için TIKLAYINIZ.
Senato kararı için TIKLAYINIZ. (Misyon farklılaşması kapsamında arttırıldı.)


NORM KADRO PLANLAMARI

Bartın Orman Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Edebiyat Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Fen Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. (Misyon farklılaşması kapsamında arttırıldı.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. (Misyon farklılaşması kapsamında arttırıldı.)
İslami İlimler Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.(Misyon farklılaşması kapsamında arttırıldı.)
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Spor Bilimleri Fakültesi 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Yabancı Diller Yüksekokulu 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Meslek Yüksekokulu 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Ulus Meslek Yüksekokulu 2020 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.