image/svg+xml
image/svg+xml

Aday Memur Eğitimleri

Üniversitemiz birimlerine açıktan atanarak görev yapan 16 (on altı) aday memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi, "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" ile "Bartın Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi" hükümleri gereğince; 01 Eylül 2020-22 Eylül 2020 tarihleri arasında 14 (ondört) iş günü sürecek "Temel Eğitim" ile 01 Ekim 2020-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 22 (yirmi iki) iş günü sürecek "Hazırlayıcı Eğitim" verilecektir.


Rektörlük Onayı için TIKLAYINIZ.

Aday Memur Eğitimine Katılacak Personel Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Temel Eğitim Ders Programına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Hazırlayıcı Eğitim Ders Programına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

DERS NOTLARI


01 Eylül 2020 günü Dr. Özgür TİLBE tarafından verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

02 Eylül 2020 günü Dr. Öğr Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA tarafından verilen İnsan Hakları dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

03 Eylül 2020 günü Mehmet KARA tarafından verilen Milli Güvenlik dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ 2.TIKLAYINIZ 3

04-07 Eylül 2020 günü Turgay DELİALİOĞLU tarafından verilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

08 Eylül 2020 günü Leyla AYDIN tarafından verilen Tasarruf Tedbirleri dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10 Eylül 2020 günü Kadir ÇELİK tarafından verilen Protokol ve Görgü Kuralları dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ 2.

14 Eylül 2020 günü Dr. Öğr. Üyesi Can ŞEN tarafından verilen Türkçe Dil Bilgisi Kuralları dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak içinTIKLAYINIZ.

15 Eylül 2020 günü Öğr. Gör. Burak CEYLAN tarafından verilecek olan Halkla İlişkiler dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ 2.

16 Eylül 2020 günü Bülent BAYBURTLU tarafından verilecek olan Resmi Yazışma Kuralları dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

17 Eylül 2020 günü Mehmet KARA tarafından verilecek olan Gizlilik ve Gizliliğin Önemi dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak içinTIKLAYINIZ.TIKLAYINIZ 2.

21 Eylül 2020 günü Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ tarafından verilecek olan Anayasa dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

22 Eylül 2020 günü Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ tarafından verilecek olan Genel Olarak Devlet Teşkilatı dersiyle ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.