image/svg+xml
image/svg+xml

Çizelgeler

ÇZG-0009 Norm Kadro Planlama Çizelgesi

ÇZG-0013 Esnek Çalışma Programı Çizelgesi (Sürekli İşçi)

ÇZG-0014 Esnek Çalışma Programı Çizelgesi (İdari Personel)

ÇZG-0015 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Verilen Bölüm-Eşdeğerlik Kararları Çizelgesi; (Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet ŞEBİN'in değerli katkıları ve işbirliğiyle yapılmıştır.)

ÇZG-0016 Personelin İzin Hakları ve Sürelerine Dair Uygulama Çizelgesi

ÇZG-0017 Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin İşlemlerinin Uygulanmasına Dair Çizelge

ÇZG-0018 Yükseköğretim Personel Mevzuatına Dair Çizelge

ÇZG-0019 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Göre Unvan Ve Statü Bazlı Disiplin Cezaları Verecek Ve İtirazları Değerlendirecek Makamlara Dair Çizelge (Bu çalışma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yasin AKKAYA'nın değerli katkıları ve işbirliğiyle yapılmıştır.)

ÇZG-0021 Üniversitelerin Mezun Bilgi Sistemlerini Gösterir Çizelge

ÇZG-0022 Disiplin İşlemlerine Dair Danıştay Kararları Çizelgesi

ÇZG-0023 Atanan Ayrılan İdari Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)

ÇZG-0024 Atanan Ayrılan Akademik Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)

ÇZG-0025 Görev Yapan Akademik Personel Sayıları Gösterir Çizelge (Aylık)

ÇZG-0026 Görev Yerine Göre Çalışan İdari Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)

ÇZG-0027 Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programalarını Gösterir Çizelge

ÇZG-0028 Askerlik Erteleme Süreleri ile Teklif ve İşlem Makamlarını Gösteri Çizelge

ÇZG-0029 Öğretim Elemanları Tarafından Kurum İçi İşlemlerde Kullanılacak Standart Formlara Dair Çizelge

ÇZG-0030 Akademik Birimlerde Norm Kadro Dağılım Çizelgesi

ÇZG-0031 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasında İstenilen Belgelere Dair Çizelge

ÇZG-0032 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Birim Bazında Değişimini Gösterir Çizelge

ÇZG-0033 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Unvan Bazında Değişimini Gösterir Çizelge

ÇZG-0034 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Gösterir Çizelge

ÇZG-0035 Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlilerinin Ders Verme-Ders Ücreti Alma Durumları Hakkında Çizelge

ÇZG-0036 Mecburi Hizmet Yükümlüsü Takip Çizelgesi,

ÇZG-0037 Öğretim Üyesi Kadrolarının Jüri Belirleme Süreci Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Dair Çizelge

ÇZG-0040 İdari Kadro İşlemleri Süreç İşleyişi Çizelgesi

ÇZG-0044 50-d Araştırma Görevlilerinin Doktora Alanlarının Takip Çizelgesi

ÇZG-0045 Sürekli İşçilerin İzin Hakları ve Sürelerine Dair Uygulama Çizelgesi