image/svg+xml
image/svg+xml

2021 Yılı Norm Kadro Planlaması Belirlendi

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, Üniversitemiz akademik birimlerinin 2021 yılı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen norm kadro planlamaları Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 02.12.2020 tarihli toplantısında belirlenmiştir. 

"2021 Yılı Norm Kadro Planlaması" ilgili yıldaki muhtemel tüm ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına önerdiği ihtisaslaşma alanı, öncelikli ihtiyaçları, 2019-2023 Stratejik Planında belirtilen akademik performans hedefleri ile birbirlerine bağlı olarak değerlendirilecek kadroların durumu gözetilerek yıl içerisinde ihtiyaca binaen ilan edilmesi hedeflenmektedir.

 “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre 2021 yılı içerisinde norm sayısını aşmış birimlere ihtiyaç olması halinde talep edilecek kadroların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde ilgili yılın norm kadro planlamasına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dahil edilecektir.

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

NORM KADRO PLANLAMARI

Bartın Orman Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Edebiyat Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Eğitim Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Fen Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Spor Bilimleri Fakültesi 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Yabancı Diller Yüksekokulu 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Bartın Meslek Yüksekokulu 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

Ulus Meslek Yüksekokulu 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.