image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanlarının Görev Süresi Uzatım formları güncellendi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Üniversitemiz birimlerine doktor öğretim üyesi, ders verecek öğretim görevlisi, uygulamalı birim öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi statüsünde atanan öğretim elemanlarının görev süresi uzatma işlemlerinde kullanılmak üzere formlar güncellenmiş olup, ilgili birimlere yazı gönderilmiştir.