image/svg+xml
image/svg+xml

Görev Tanımları

GRT-0001 Rektör
GRT-0002 Rektör Yardımcısı
GRT-0003 Senato
GRT-0004 Üniversite Yönetim Kurulu
GRT-0005 Özel Kalem Müdürü
GRT-0006 Özel Kalem Sekreteri
GRT-0007 Rektör Yardımcısı Sekreteri
GRT-0008 Genel Sekreter
GRT-0009 Genel Sekreter Yardımcısı
GRT-0010 Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürü
GRT-0011 Genel Sekreter Sekreteri
GRT-0012 Bilgisayar İşletmeni
GRT-0013 Memur
GRT-0014 Taşınır Kayıt Yetkilisi
GRT-0015 Taşınır Kontrol Yetkilisi
GRT-0016 Tahakkuk Personeli (Akademik Birimler)
GRT-0017 Tahakkuk Personeli (İdari Birimler)
GRT-0018 Genel Evrak Kayıt Görevlisi
GRT-0019 Şef
GRT-0020 Şoför
GRT-0021 Sekreter
GRT-0022 Bölüm Sekreteri
GRT-0023 Satın Alma Personeli
GRT-0024 Personel İşleri Personeli (Akademik Birimler)
GRT-0025 Personel İşleri Personeli (İdari Birimler)
GRT-0026 Öğrenci İşleri Personeli
GRT-0027 Evrak Personeli (Dağıtıcı)
GRT-0028 Dekan
GRT-0029 Dekan Yardımcısı
GRT-0030 Fakülte Kurulu
GRT-0031 Fakülte Yönetim Kurulu
GRT-0032 Fakülte Sekreteri
GRT-0033 Yüksekokul Müdürü
GRT-0034 Yükseokul Müdür Yardımcısı
GRT-0035 Yüksekokul Kurulu
GRT-0036 Yüksekokul Yönetim Kurulu
GRT-0037 Yüksekokul Sekreteri
GRT-0038 Meslek Yüksekokulu Müdürü
GRT-0039 Meslek Yükseokul Müdür Yardımcısı
GRT-0040 Meslek Yüksekokulu Kurulu
GRT-0041 Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu
GRT-0042 Meslek Yüksekokulu Sekreteri
GRT-0043 Enstitü Müdürü
GRT-0044 Enstitü Müdür Yardımcısı
GRT-0045 Enstitü Kurulu
GRT-0046 Enstitü Yönetim Kurulu
GRT-0047 Enstitü Sekreteri
GRT-0048 Bölüm Başkanı
GRT-0049 Bölüm Başkan Yardımcısı
GRT-0050 Anabilim Dalı Başkanı
GRT-0051 Öğretim Üyesi
GRT-0052 Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi)
GRT-0053 Bölüm Başkanı (Rektörlüğe Bağlı)
GRT-0054 Bölüm Başkanı Yardımcısı (Rektörlüğe Bağlı)
GRT-0055 İç Denetçi
GRT-0056 Hukuk Müşaviri
GRT-0057 HM Avukat
GRT-0058 Kısmi Zamanlı Öğrenci
GRT-0059 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
GRT-0060 BYHİK Haber Birimi Personeli
GRT-0061 BYHİK Sosyal Medya Birimi Personeli
GRT-0062 BYHİK Grafik Tasarımcı
GRT-0063 BYHİK Baskı Birimi Personeli
GRT-0064 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
GRT-0065 YİTDB Bakım Onarım Şube Müdürü
GRT-0066 İnşaat Mühendisi
GRT-0067 Makine Mühendisi
GRT-0068 Elektrik-Elektronik Mühendisi
GRT-0069 Mimar
GRT-0070 Peyzaj Mimarı
GRT-0071 Endüstriyel Elektronik Teknikeri
GRT-0072 İnşaat Teknikeri
GRT-0073 Peyzaj Teknikeri
GRT-0074 Elektrik Teknikeri
GRT-0075 Bilgisayar Teknikeri
GRT-0076 Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri
GRT-0077 Mobilya Dekorasyon Teknikeri
GRT-0078 Motor Teknikeri
GRT-0079 Makine Teknikeri
GRT-0080 Sıhhı Tesisat Teknisyeni
GRT-0081 Elektrik Teknisyeni
GRT-0082 Metal İşleri Teknisyeni
GRT-0083 İklimlendirme Teknisyeni
GRT-0084 Tesviye Teknisyeni
GRT-0085 Programcı
GRT-0086 Yazı İşleri Personeli
GRT-0087 Personel Dairesi Başkanı
GRT-0088 PDB-Akademik Tayin Şube Müdürü
GRT-0089 PDB Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü
GRT-0090 PDB İdari Tayin Şube Personeli
GRT-0091 PDB Personel Disiplin Şube Müdürlüğü
GRT-0092 PDB Akademik Tayin Şube Personeli
GRT-0093 PDB Hizmetiçi Eğitim Şube Personeli
GRT-0094 PDB İdari Tayin Şube Personeli
GRT-0095 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
GRT-0096 SKSDB Kültür Hizmetleri Şube Müdürü
GRT-0097 SKSDB Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
GRT-0098 SKSDB Sosyal İşletmeler Şube Müdürü
GRT-0099 SKSDB Spor Hizmetleri Şube Müdürü
GRT-0100 SKSDB Kültür Hizmetleri Şube Personeli
GRT-0101 SKSDB Sağlık Hizmetleri Şube Personeli
GRT-0102 SKSDB Sosyal İşletmeler Şube Personeli
GRT-0103 SKSDB Spor Hizmetleri Şube Personeli
GRT-0104 SKSDB Diyetisyen
GRT-0105 SKSDB Tabip
GRT-0106 SKSDB Psikolog
GRT-0107 SKSDB Hemşire
GRT-0108 SKSDB Teknik Personel
GRT-0109 Strateji Geliştirme Daire Başkanı
GRT-0110 SGDB Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü MHU
GRT-0111 SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü
GRT-0112 SGDB Strateji Planlama Şube Müdürü
GRT-0113 SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü-Muhasebe Yekilisi
GRT-0114 SGDB Bütçe ve Performans Programı Şube Personeli
GRT-0115 SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Personeli
GRT-0116 SGDB Strateji Planlama Şube Personeli
GRT-0117 SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Personeli
GRT-0118 Grafik Tasarım Teknikeri
GRT-0119 Kaloriferci
GRT-0120 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
GRT-0121 DSİM Muhasebe Birimi Personeli
GRT-0122 DSİM Faturalama Birimi Personeli
GRT-0123 DSİM Pay Dağıtım Hesap Takip Birimi Personeli
GRT-0124 DSİM Satın Alma ve İhale Birimi Personeli
GRT-0125 DSİM Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi Personeli
GRT-0126 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
GRT-0127 KDDB İdari İşler Şube Müdürü
GRT-0128 KDDB Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürü
GRT-0129 KDDB Öğretim Elemanı (Ders Dışı)
GRT-0130 KDDB Kütüphaneci
GRT-0131 KDDB İdari İşler Şube Personeli
GRT-0132 KDDB Kütüphane Hizmetleri Şube Personeli
GRT-0133 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
GRT-0134 ÖİDB Öğrenci İşleri Şube Müdürü
GRT-0135 ÖİDB Diploma ve Mezunlar Şube Müdürü
GRT-0136 ÖİDB Bilgi İşlem Şefi
GRT-0137 ÖİDB Öğrenci İşleri Şube Personeli
GRT-0138 ÖİDB Diploma ve Mezunlar Şube Personeli
GRT-0139 ÖİDB Bilgi İşlem Şefliği Personeli
GRT-0140 Bilgi İşlem Daire Başkanı
GRT-0141 BİDB Yazılım ve İnternet Hizmetleri Şube Müdürü
GRT-0142 BİDB Sistem ve Teknik Destek Şube Müdürü
GRT-0143 BİDB Servis ve Teknik Destek Şube Personeli (UBYS)
GRT-0144 BİDB Servis ve Teknik Destek Şube Personeli (Otomasyon ve Ses Sistemleri)
GRT-0145 BİDB Servis ve Teknik Destek Şube Personeli (Donamım-Kurulum)
GRT-0146 BİDB Ağ ve Sistem Yönetimi Personeli
GRT-0147 BİDB Yazılım ve İnternet Hizmetleri Şube Personeli
GRT-0148 Dış İlişkiler Genel Koordinatörü
GRT-0149 Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı
GRT-0150 Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu
GRT-0151 Erasmus Koordinatörü
GRT-0152 Erasmus Koordinatörlüğü Büro Personeli
GRT-0153 Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü
GRT-0154 Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü Büro Personeli
GRT-0155 Farabi Değişim Programı Koordinatörü
GRT-0156 Farabi Değişim Programı Büro Personeli
GRT-0157 Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
GRT-0158 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Büro Personeli
GRT-0159 BÜNSEM Müdürü
GRT-0160 BÜNSEM Müdür Yardımcısı
GRT-0161 BÜNSEM Yönetim Kurulu
GRT-0162 BÜNSEM Danışma Kurulu
GRT-0163 BÜNSEM Proje Sorumlusu
GRT-0164 BÜNSEM Etkinlik Sorumlusu
GRT-0165 BÜNSEM Büro Personeli
GRT-0166 BAYTAM Müdür
GRT-0167 BAYTAM Müdür Yardımcısı
GRT-0168 BAYTAM Yönetim Kurulu
GRT-0169 BAYTAM Danışma Kurulu
GRT-0170 BAYTAM Büro Personeli
GRT-0171 BUZEM Müdürü
GRT-0172 BUZEM Müdür Yardımcısı
GRT-0173 BUZEM Yönetim Kurulu
GRT-0174 BUZEM Danışma Kurulu
GRT-0175 BUZEM Ortak Zorunlu Ders Birim Koordinatörü
GRT-0176 BUZEM Ortak Zorunlu Ders Bölüm Koordinatörü
GRT-0177 BUZEM Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Birim Koordinatörü
GRT-0178 BUZEM Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) Grafik Animasyon Uzmanı
GRT-0179 BUZEM Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
GRT-0180 BUZEM Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) Redaktör
GRT-0181 BUZEM Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) Video Uzmanı
GRT-0182 BUZEM Büro Personeli
GRT-0183 BÜCEM Müdürü
GRT-0184 BÜCEM Müdür Yardımcısı
GRT-0185 BÜCEM Danışma Kurulu
GRT-0186 BÜCEM Yönetim Kurulu
GRT-0187 BÜCEM Büro Personeli
GRT-0188 BÜMLAB Müdürü
GRT-0189 BÜMLAB Müdür Yardımcısı
GRT-0190 BÜMLAB Yönetim Kurulu
GRT-0191 BÜMLAB Danışma Kurulu
GRT-0192 BÜMLAB Büro Personeli
GRT-0193 BÜOÜUAM Müdür
GRT-0194 BÜOÜUAM Müdür Yardımcısı
GRT-0195 BÜOÜUAM Yönetim Kurulu
GRT-0196 BÜOÜUAM Danışma Kurulu
GRT-0197 BÜOÜUAM Ofis Personeli
GRT-0198 BÜ-DEM Müdürü
GRT-0199 BÜ-DEM Müdür Yardımcısı
GRT-0200 BÜ-DEM Yönetim Kurulu
GRT-0201 BÜ-DEM Danışma Kurulu
GRT-0202 BÜ-DEM Büro Personeli
GRT-0203 BÜYENARUM Müdürü
GRT-0204 BÜYENARUM Müdür Yardımcısı
GRT-0205 BÜYENARUM Yönetim Kurulu
GRT-0206 BÜYENARUM Danışma Kurulu
GRT-0207 BÜYENARUM Büro Personeli
GRT-0208 SPORUM Müdürü
GRT-0209 SPORUM Müdür Yardımcısı
GRT-0210 SPORUM Yönetim Kurulu
GRT-0211 SPORUM Danışma Kurulu
GRT-0212 SPORUM Büro Personeli
GRT-0213 Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
GRT-0214 Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
GRT-0215 Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
GRT-0216 Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu
GRT-0217 Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Büro Personeli
GRT-0218 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
GRT-0219 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
GRT-0220 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
GRT-0221 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu
GRT-0222 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Büro Personeli
GRT-0223 Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü
GRT-0224 Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Yardımcısı
GRT-0225 PTOGK Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
GRT-0226 PTOGK Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Diğer Kamu Kurumları Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu
GRT-0227 PTOGK Patent Koordinasyon Birimi Sorumlusu
GRT-0228 PTOGK TÜBİTAK Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu
GRT-0229 PTOGK Uluslararası Projeler Koordinasyon Birimi Sorumlusu
GRT-0230 PTOGK Mali İşler Personeli
GRT-0231 PTOGK Proje İşler Personeli
GRT-0232 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
GRT-0233 İMİDB Genel Hizmetler Şube Müdürü
GRT-0234 İMİDB Satın Alma Şube Müdürü
GRT-0235 İMİDB Bütçe ve Yatırım Şube Müdürü
GRT-0236 İMİDB Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürü
GRT-0237 İMİDB Genel Hizmetler Şube Personeli
GRT-0238 İMİDB Satın Alma Şube Personeli
GRT-0239 İMİDB Bütçe ve Yatırım Şube Personeli
GRT-0240 İMİDB Ulaştırma Hizmetleri Sorumlusu
GRT-0241 Koruma ve Güvenlik Amiri
GRT-0242 Koruma ve Güvenlik Şefi
GRT-0243 Koruma ve Güvenlik Personeli
GRT-0244 Proje Müdürü
GRT-0245 Sürekli İşçi Şefi (Temizlik)
GRT-0246 Sürekli İşçi (Temizlik)
GRT-0247 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
GRT-0248 Taşınır İstek Birim Yetkilisi
GRT-0249 PDB Personel ve Displin Şube Personeli