image/svg+xml
image/svg+xml

Doçentlik Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesinde düzenleme yapılarak doçentlik başvurularının bir yılda ikiden fazla alınmasına imkan verildi.

Bu kapsamda, Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)
  • Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Web Sayfamız Açıldı

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı

  • Başkanlığımızın 2021 Yılı Hedefleri Belirlendi

  • Etik Davranış Kurallarına Uyum Süreci Hakkında Çalışma Başlatıldı

  • Dört Memurumuzun Yemin Merasimi Gerçekleştirildi

  • Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

  • Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

  • PDB Birimlerinde KVKK Süreci Toplantısı

  • Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

  • Üniversitelerde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Konuşuldu