image/svg+xml
image/svg+xml

Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

Personel Daire Başkanlığımız tarafından geçen yıl başlatılan hizmet içi eğitim çalışmaları hakkında Üniversitemizde görevli personele yönelik olarak memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir. 

Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminden (ÜBYS)  gerçekleştirilen ankete 274 kişi katılım göstermiştir.

Buna göre;

-Eğitim Planlanması ve Uygulanmasına yönelik memnuniyet düzeyi %80,21,

-Eğitimciden memnuniyet %81,15,

-Eğitim sonu kazanımlar için memnuniyet düzeyi ise %77,12 olarak tespit edilmiştir.

-Katılımcıların eğitimden genel olarak memnuniyet düzeyi (10 puan üzerinden) sorulduğunda ise, %77,57 düzeyinde memnun olduklarını bildirmişlerdir.

Anket sonuçlarına dair hazırlanan analizin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Web Sayfamız Açıldı

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı

  • Başkanlığımızın 2021 Yılı Hedefleri Belirlendi

  • Etik Davranış Kurallarına Uyum Süreci Hakkında Çalışma Başlatıldı

  • Dört Memurumuzun Yemin Merasimi Gerçekleştirildi

  • Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

  • Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

  • PDB Birimlerinde KVKK Süreci Toplantısı

  • Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

  • Üniversitelerde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Konuşuldu