image/svg+xml
image/svg+xml

İzin Yönergesi Hakkında Çalışmalar Sürüyor

Başkanlığımız tarafından yürütülen iç kontrol ve kalite çalışmaları kapsamında, Üniversitemizde artan personel sayısına bağlı olarak izin işlemlerinde kurumsallaşmayı ve uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla yönerge hazırlıkları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, geçtiğimiz ay tüm birimlerden alınan yazılı görüşler sonrası birim önerilerini ve taslağın genelini değerlendirmek üzere Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said CEYHAN başkanlığında ilgili birim personeli ile bir araya gelindi. 

Yönerge üzerinde yapılan istişareler sonrası taslağın Senato'ya sunulmasına karar verildi. 

Toplantıda yapılan sunuma ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Web Sayfamız Açıldı

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı

  • Başkanlığımızın 2021 Yılı Hedefleri Belirlendi

  • Etik Davranış Kurallarına Uyum Süreci Hakkında Çalışma Başlatıldı

  • Dört Memurumuzun Yemin Merasimi Gerçekleştirildi

  • Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

  • Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

  • PDB Birimlerinde KVKK Süreci Toplantısı

  • Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

  • Üniversitelerde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Konuşuldu