image/svg+xml
image/svg+xml

Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (l) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı cetvelinin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün dipnot 3/d sırasında; "Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17 nci sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir." düzenlemesi uyarınca Bilgisayar İşletmeni kadrosunda çalışmakta iken, Şef kadrosuna atandıktan sonra halen aynı görevleri yapmaya devam edenlere yan ödeme puanının 2250 olarak ödenmesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür.

Konuya dair yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
  • Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Web Sayfamız Açıldı

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı

  • Başkanlığımızın 2021 Yılı Hedefleri Belirlendi

  • Etik Davranış Kurallarına Uyum Süreci Hakkında Çalışma Başlatıldı

  • Dört Memurumuzun Yemin Merasimi Gerçekleştirildi

  • Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

  • Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

  • PDB Birimlerinde KVKK Süreci Toplantısı

  • Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

  • Üniversitelerde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Konuşuldu