image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizde KVKK eğitimi verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” hakkında video seminer düzenlendi.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimde 6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” kapsamında kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alındı. Çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimleri Öğr. Gör. Safinur Coşkunsu ile Tekniker Bayram Turidi tarafından verildi.

Yoğun ilginin olduğu eğitimlerde katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bunun getirdiği yükümlülükler aktarıldı. Eğitim kurumlarının binlerce kişiye ait verilerin toplandığı kurumlar olduğunun dile getirilerek, üniversite personeline düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verildi.

Seminer kapsamında; “KVKK’nın amaç ve kapsamı”, “Kişisel veri, özel nitelikli nedir?”, “Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları”, “Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili”, “Silme, yok etme, anonimleştirme”, “Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler”, “Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)”, “Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar”, “Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar” ile “Veri İşleme Envanteri” hakkında sunumlar yapıldı.

6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” hakkında verilen eğitimin önemine değinen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Özellikle içinde bulunduğumuz Dijital Çağ’da, yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ ve bu kanun çerçevesinde kurulan ‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ önemli bir noktada bulunmaktadır. Farklı amaçlar gözeterek hukuka aykırı şekilde yapılabilecek işlemlere karşı herkese sorumluluğunu hatırlatan ve bu alanı düzenleyen bir kanun olmuştur. Bu düşüncelerle kişisel verilerin korunması hakkında kanuna yönelik ülkemizde atılan adımlardan dolayı KVKK Başkanı Prof. Dr. Sayın Faruk Bilir’e ve kurul üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca akademik ve idari insan kaynağımızın gelişimini destekleyen bu gibi etkinliklerin de devamı dileyerek, emek verenleri kutluyorum” dedi.


İLGİLİ HABERLER:

“Üniversitemizde hizmet içi eğitimler de online yapılıyor” başlıklı habere ulaşmak için tıklayınız…

“Üniversitemizden kamu kurumlarına örnek olacak ilan yayınlandı” başlıklı habere ulaşmak için tıklayınız…

“20 üniversiteden temsilciler video seminerde bir araya geldi” başlıklı habere ulaşmak için tıklayınız…

  • Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Web Sayfamız Açıldı

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı

  • Başkanlığımızın 2021 Yılı Hedefleri Belirlendi

  • Etik Davranış Kurallarına Uyum Süreci Hakkında Çalışma Başlatıldı

  • Dört Memurumuzun Yemin Merasimi Gerçekleştirildi

  • Şeflerimize Yönelik Yan Ödeme Çalışması

  • Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

  • PDB Birimlerinde KVKK Süreci Toplantısı

  • Hizmet İçi Eğitimlerde Anket Sonuçları Açıklandı

  • Üniversitelerde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Konuşuldu