image/svg+xml
image/svg+xml

Kurullar-KomisyonlarHİZMET İÇİ EĞİTİM KURULU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Said CEYHAN Genel Sekreter
Bülent BAYBURTLU Genel Sekreter Yardımcısı
Turgay DELİALİOĞLU Personel Daire Başkanı
Ali DÖNMEZ Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü

Hizmet İçi Eğitim Kurulu Görevlendirme Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

HİZMET İÇİ EĞİTİM İSTİŞARE KURULU

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Said CEYHAN Genel Sekreter V.
Turgay DELİALİOĞLU Personel Daire Başkanı
Kadir ÇELİK Strateji Geliştirme Daire Başkan V.
Anıl ÇAM Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Ekrem KAYIŞ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Feridun BADUR Bilgi İşlem Daire Başkanı
Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Yavuz ÇOMARLI İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Yusuf TÜRKAY Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Murat DEDE Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü
Ekrem ÖZTEKNECİ Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
İlyas KARA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri
Leyla AYDIN Fen Fakültesi Fakülte Sekreter V.
Mehmet ÖZSAN Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri
Mehmet ŞERBETÇİ İslami İlimler Fakültesi Fakülte Sekreteri
Memduh ŞAHİN Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri
Bayram TURİDİ Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreter V.
Nazan DEMİR Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri
Refik ÜNVER Bartın Orman Fakültesi Fakülte Sekreteri
Gülçin KARAOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreteri
Adnan ÖZDEMİR Bartın Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Mustafa GÖKDAĞ Ulus Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Sema DÖNMEZ Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuu Yüksekokul Sekreteri
Yaşar GÜN Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri

Hizmet İçi Eğitim İstişare Kurulu Görevlendirme Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ÖDÜL KOMİSYONU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Said CEYHAN Genel Sekreter
Turgay DELİALİOĞLU Personel Daire Başkanı
Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümastasyon Daire Başkanı
Refik ÜNVER Orman Fakültesi Fakülte Sekreteri
Gülçin KARAOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreteri

Ödül Komisyonu Görevlendirme Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BİRİM KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Turgay DELİALİOĞLU Personel Daire Başkanı
Aslı TAŞKIN Şef
Faruk SARIKAYA Bilgisayar İşletmeni
Satı KOCAER Bilgisayar İşletmeni

Birim Kişisel Veri İşlemleri Çalışma Grubu Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı / Başkan
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Üye
Prof. Dr. Metin SABAN Üye

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı / Başkan
Prof. Dr. Mustafa Sabri GÖK Üye
Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ Üye


KPSS ATAMALARI ADAY DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı / Başkan
Doç. Dr. Said CEYHAN Üye
Turgay DELİALİOĞLU Üye
Hasan ÖZDEMİR Üye
Aslı TAŞKIN Üye


 KPSS Atamaları Aday Değerlendirme Komisyonu Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.


ADAY MEMUR EĞİTİM VE SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Turgay DELİALİOĞLU Başkan
 Sema DÖNMEZ Üye
 Murat DEDE Üye


Aday Memur Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.


ENGELLİ PERSONEL STATÜSÜNDEN YERLEŞEN ADAYLARIN BELGELERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Doç. Dr. Said CEYHAN Başkan
Ali DÖNMEZ Üye
Turgay DELİALİOĞLU Üye
Hasan ÖZDEMİR Üye
Fatih YILDIZ Üye


Komisyon Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK Rektör Yardımcısı / Başkan
Doç. Dr. Said CEYHAN Üye
Ali DÖNMEZ Üye
Turgay DELİALİOĞLU Üye
Yavuz ÇOMARLI Üye


Komisyon Oluruna ulaşmak için TIKLAYINIZ.