image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar


FRM-0019 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0043 Önerilen veya Talep Edilen Eğitimler Listesi
FRM-0044 Eğitime Katılacak Personel Listesi
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0025 Kurum Dışı Eğitim Bilgi Formu

RPR-0002 Hizmet İçi Eğitim Faaliyet Raporu
RPR-0003 Oryantasyon Eğitim Faaliyet Raporu

PLN-0004 Oryantasyon Eğitim Planı
PLN-0005 Yıllık Eğitim Planı

PRD-0002 Hizmetiçi Eğitim Prosedürü
FRM-0340 Hizmet İçi Eğitimler için Eğitmen Adayı Bilgi Formu (İdari Personel için)
FRM-0028 İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu
FRM-0346 Öğretim Elemanı Uyum Eğitimi Katılımı Formu
ÇZG-0027 Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programalarını Gösterir Çizelge
FRM-0468 Aday Memur Eğitimine Katılacak Personel Listesi
FRM-0469 Eğitimde Görevlendirilen Eğitmen Listesi
FRM-0470 Aday Memur Temel Eğitim Ders Programı
FRM-0471 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0472 Sınav Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0529 Aday Sınav İptal Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0530 Sınav Giriş Belgesi (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0531 Sınav Komisyonu Değerlendirme Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0532 Sınav Yoklama Formu (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0533 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
Soru Kitapçığı Örneği 
Soru Kitapçığı Ön Sayfa
Sınav Zarfı (Ön Yüz)
Sınav Zarfı (Arka Yüz)
FRM-0554 Eğitim Talep Formu

FRM-0573 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Formu
FRM-0593 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi (Yıllık)
FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu
FRM-0547 Birim Hizmet İçi Eğitim Talep Formu