image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri

İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0003 Yabancı Uyruklu Öğretim Alımı Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0004 Yabancı Uyruklu Öğretim Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması
İAŞ-0005 2547 Sayılı Kanunun 35 Maddesi Uyarınca Görevlendirme Işlemleri Iş Akış Şeması
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alim İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-00010 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantıları
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-00151416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0016 Doçent Atama
İAŞ-0017 Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018 Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021 Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029 Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031 Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0049 Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu - Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0054 Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0056 Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057 Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0058 Görevde Yükselde Ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0059 Hizmetçi Eğitim Programıyla İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060 Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı