image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri


İAŞ-0003-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alım Süreci  
İAŞ-0004-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı
İAŞ-0015-1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama 
İAŞ-0016-Doçent Atama
İAŞ-0017-Ders Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0018-Derece ve Kademe Terfi İşlemleri
İAŞ-0019-Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020-Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021-Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0022-1416 SAyılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik
İAŞ-0023-2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler
İAŞ-0024-2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler
İAŞ-0025-Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0027-Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028-Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029-Arşivleme İşleri ve Yeni Yazışma Dosyalarının Açılması İşlemleri
İAŞ-0030-Askerlik İşlemleri ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031-Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032-Disiplin İşlemleri
İAŞ-0033-Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri
İAŞ-0034-Gelen Giden Evrak Kayıt ve Posta İşlemleri
İAŞ-0035-İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri
İAŞ-0036-İmza ve Mühür Örneği İşlemleri
İAŞ-0037-İzin İşlemleri
İAŞ-0038-Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri
İAŞ-0039-Kurum Dışı ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri
İAŞ-0040-Kurum Kimlik Kartı İşlemleri
İAŞ-0041-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Durumu İşlemleri
İAŞ-0042-Mevzuat İşlemleri
İAŞ-0043-Performans Programı İşlemleri
İAŞ-0044-Sendika ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri
İAŞ-0045-Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri
İAŞ-0046-Açıktan ve Yeniden Atama
İAŞ-0047-Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048-İdari Personel Emeklilik, İstifa ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0049-Kadro İptal-İhdas, Birim Kadro Tenkis-Tahsis, Dolu-Boş Derece ve Unvan Değişikliği Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
İAŞ-0050-Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051-Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052-Personelin Derece, Kademe ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053-Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim ve İntibak İşlemleri
İAŞ-0054-Tazminat ve Yan Ödeme Cetvelllerinin Hazırlanması
İAŞ-0055-Vekalet İşlemleri
İAŞ-0056-Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler
İAŞ-0057-Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0058-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemler
İAŞ-0059-Hizmetiçi Eğitim Programı İle İlgili İşlemler
İAŞ-0060-Aday Memur İle İlgili İşlemler