image/svg+xml
image/svg+xml

Karşılaştırma Cetvelleri


KANUNLAR

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için  TIKLAYINIZ.  (PDF)   

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için  TIKLAYINIZ. (WORD)                                                                                                                                                                                                                                      

YÖNETMELİKLER

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ  (WORD)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan 10 Haziran 2020 tarihli değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan 10 Haziran 2020 tarihli değişikliklere dair değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Temmuz 2020 tarihli yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)