image/svg+xml
image/svg+xml

Karşılaştırma Cetvelleri

ÖNEMLİ NOT :

Başkanlığımız tarafından başta personel mevzuatı olmak üzere yükseköğretime dair düzenlemeler titizlikle takip edilmekte,  gerek kurum personelimize gerekse kurum dışında çalışan ilgili kişilere değişen düzenlemeler karşılaştırmalı cetvel hazırlamak suretiyle erişime açılmaktadır.

Bu doğrultuda, "emek emek" hazırlanan dosyalardan istifade etmeniz halinde kurum adı belirterek kaynak belirtmeniz bizi mutlu edecektir.

Nazik ilginize teşekkür ederiz. 


KANUNLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenleme yapan 7254 sayılı Kanun hakkında hazırlanan hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenleme yapan 7254 sayılı Kanun hakkında hazırlanan hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için  TIKLAYINIZ.  (PDF)   

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında hazırlanan karşılaştırma cetveline ulaşmak için  TIKLAYINIZ. (WORD)       

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Eylül 2020 tarihli 66 sayılı Kararnameye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF) 

14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD) 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yapılan 10 Nisan 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 04 Mart 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 06 Şubat 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD)

                                                                                                                                                                                                                              

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 24 Eylül 2020 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD)


YÖNETMELİKLER

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Nisan 2021 tarihli yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 9 Nisan 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde 9 Mart 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 04 Mart 2021 tarihli değişikliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)


Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için  TIKLAYINIZ. (WORD)

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiYönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ (WORD)

Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Ekim 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Nisan 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ  (WORD)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan 10 Haziran 2020 tarihli değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan 10 Haziran 2020 tarihli değişikliklere dair değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Haziran 2020 tarihli yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Temmuz 2020 tarihli yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (WORD)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere dair karşılaştırma cetveline ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF)

USUL VE ESASLAR

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapıldığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı ve eki Genel Kurul Kararı için TIKLAYINIZ.
 
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarda 24 Eylül 2020 tarihinde yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (PDF)

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarda 24 Eylül 2020 tarihinde yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ. (WORD)