image/svg+xml
image/svg+xml

Kılavuzlar

KLV-0001 Proses Kartı Doldurma Kılavuzu
KLV-0002 Yükseköğretimde Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atamalarda Aranan Şartlar ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0003 Norm Kadro Uygulamaları Kılavuzu (Personel Daire Başkanlığına Yönelik)
KLV-0004 Yükseköğretimde Disiplin Soruşturması İşlemleri Kılavuzu (İdari Personel İçin)
KLV-0005 Yükseköğretimde Disiplin Soruşturması İşlemleri Kılavuzu (Akademik Personel İçin)
KLV-0006 Sürekli İşçi Alım Kılavuzu
KLV-0007 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamında Aranacak Şartlar ve Diğer Hususlar Hakkında
KLV-0008 Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların İşleyişi Hakkında Kılavuz
KLV-0009 Norm Kadro Uygulamaları Kılavuzu (Akademik Birimlere Yönelik)
KLV-0010 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0011 İdari Personelin Öğrenim Değerlendirme, Hizmet Birleştirme Ve Diğer Özlük İşlemleri Kılavuzu
KLV-0012 Öğretim Elemanlarının Öğrenim Değerlendirme, Hizmet Birleştirme Ve Diğer Özlük İşlemleri Kılavuzu
KLV-0013 Öğretim Elemanlarının Görevlendirme İşlemleri Kılavuzu
KLV-0014 Kurumda Göreve Başlama-Görevden Ayrılma İşlemlerinde İstenen Bilgi Belgelere Dair Kılavuz
KLV-0015 Öğretim Elemanı Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri Kılavuzu
KLV-0016 KPSS İle Üniversitemize Atanan Personel İçin Başvuru Kılavuzu
KLV-0017 İdari Personel Naklen Tayin İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0018 Engelli KPSS İle Üniversitemize Atanan Personel İçin Başvuru Kılavuzu
KLV-0019 Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Kamuoyu ile Paylaşılan Kişisel Verilerinizin Yayımlanmasına Yönelik Bilgilendirme Kılavuzu
KLV-0020 Öğretim Elemanlarının Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemlerine İlişkin Kılavuz
KLV-0021 Memur Disiplin Yönetmeliğine Göre İşlem Kılavuzu
KVL-0022 İdari Personel Ödül Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0023 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlan ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0024 Üniversitemize Atanan Personel İçin Ön Bilgilendirme Metni
KLV-0025 İdari Personel Kurum Dışı Naklen Atama Başvuru Kılavuzu
KVL-0026 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Kılavuzu

KLV-0027 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu