image/svg+xml
image/svg+xml

Kurumsal

MEVZUATA DAİR ÇEŞİTLİ EĞİTİM SUNUMLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)
                                                                                                                                                       

- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanma Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yükseköğretimde Disiplin İşlemleri ile ilgili eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (Mevzuat değişikliği sebebiyle güncelleme çalışmaları sürüyor.) (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları konulu eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yükseköğretim Yabancı Uyruklu Akademisyen İstihdamı konulu eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Doktor Öğretim Üyesi atamaları hakkında eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadroların Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Doçentlik Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemeleri hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği hakkında eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.(PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Taşınır Mal Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Teknik Şartname hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-Mal Alım İhalelerinde Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu, Görevleri Sorumlulukları ve Muayene İşlemlerine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

-İhale süreçlerin Kamu Zararı işlemlerine dair eğitim sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. (PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)


KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ÇEŞİTLİ TOPLANTI SUNUMLARI:

-İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi paydaş toplantısı sunuma ulaşmak için TIKLAYINIZ.


-İzin Yönergesi bilgilendirme toplantısı sunuma ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Hizmet İçi Eğitim uygulamaları hakkında üniversitelerle yapılan toplantı sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu kapsamında PDB Birimlerine Yönelik Envanter çalışmalarına dair toplantı sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Kurul Kararlarının Yazımı hakkındaki toplantı sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Kurum İçi Düzenlemelerin Hazırlanması hakkındaki toplantı sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.