image/svg+xml
image/svg+xml

Norm Kadro İşlemleri

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, Üniversitemiz akademik birimlerinin 2019 yılı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen norm kadro planlamaları Üniversitemiz Senatosunun 26 Aralık 2018 tarihli toplantısında belirlenmiştir. 


"2019 Yılı Norm Kadro Planlaması"nda yer alan öğretim elemanı kadroların, Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları, 2019-2023 Stratejik Planında belirtilen akademik performans hedefleri ile kadro durumu gözetilerek yıl içerisinde ihtiyaca binaen ilan edilmesi hedeflenmektedir.

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre 2019 yılı içerisinde norm sayısını aşmış birimlere ihtiyaç olması halinde talep edilecek kadroların Yükseköğretim Kurlu Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde ilgili yılın norm kadro planlamasına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dahil edilecektir.

 

26 Aralık 2018 tarihli Senato kararı için TIKLAYINIZ.
21 Haziran 2019 tarihli Senato kararı için TIKLAYINIZ. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen 2019 yılı Norm Kadro Planlaması konulu 31/12/2018 tarihli yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Üniversitemiz akademik birimlerine gönderilen 2019 yılı içerisinde Norm Kadro Kullanımı hakkında yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2019 YILI NORM KADRO PLANLAMALARI

Edebiyat Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. (Güncellendi)
Eğitim Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. (Güncellendi)
Fen Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
İslami İlimler Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. Güncellendi)
Bartın Orman Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Spor Bilimleri Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ. (Güncellendi)
Bartın Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Ulus Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

2019 YILI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO DAĞILIMI 

05 Nisan 2019 tarihli Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
28 Ağustos 2019 tarihli Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dağılımına ulaşmak için TIKLAYINIZ.


NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FIKRASINA GÖRE NORM KADRO SAYISI İKİ KATINA ARTIRAN BİRİMLERE DAİR KARARLAR

Edebiyat Fakültesine bağlı Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinin norm kadro sayılarının anabilim dalı sayılarının iki katına kadar artırılmasının uygun görüldüğüne dair Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin norm kadro sayılarının anabilim dalı sayılarının iki katına kadar artırılmasının uygun görüldüğüne dair Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesinin norm kadro sayılarının anabilim dalı sayılarının iki katına kadar artırılmasının uygun görüldüğüne dair Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

Mühendislik Fakültesine bağlı Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin norm kadro sayılarının anabilim dalı sayılarının iki katına kadar artırılmasının uygun görüldüğüne dair Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

Bartın Orman Fakültesine bağlı Orman Mühendisliği Bölümünün norm kadro sayılarının anabilim dalı sayılarının iki katına kadar artırılmasının uygun görüldüğüne dair Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ.

NORM KADRO UYGULAMASI İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ YAZILARI

1-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07 Kasım 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

2-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29 Kasım 2018 tarihli Norm Kadroda Yetki Devri konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

3-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

4-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

5-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Öğretim Görevlisi istihdamı konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

6-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

7-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

8-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli Boşalan Kadroların Rektörlüğe çekilmesi konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

NORM KADRO UYGULAMASI İLE İLGİLİ 2019 YILI KADRO AKTARIM VE İLAN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

1- Asgari kadro sayısı içinde kadro aktarımı ve ilan süreci ile ilgili iş akış süreçlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Norm içinde kadro aktarımı ve ilan süreci ile ilgili iş akış süreçlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yeni asgari ölçütler çerçevesinde kadro sayıları ile ilgili tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4- Yükseköğretim Kurumlarında norm kadro işlemleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.