image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Süreci

A-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

A.1 Öğretim Görevlisi Başvuru formu (Formatına ulaşmak için  TIKLAYINIZ. Aşağıda sıralanan belgeler bu formun ekine açıklandığı şekilde koyulacaktır.)

A.2 Özgeçmiş          

A.3 ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı 
A.4 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir)    
A.5 Mezun Belgeleri  (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. E-Devlet harici diploma belgelerinin mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

A.6 Lisans Transkript

A.7 İş Deneyim Belgesi (İlanda deneyim şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

A.8 Kimlik Fotokopisi

A.9 Fotoğraf (1 Adet)


B- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

B.1 Araştırma Görevlisi Başvuru formu (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Aşağıda sıralanan belgeler bu formun ekine açıklandığı şekilde koyulacaktır.)

B.2 Özgeçmiş          

B.3 ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı 
B.4 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Çıktısı 
B.5 Mezun Belgeleri  (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. E-Devlet harici diploma belgelerinin mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

B.6 Lisans Transkripti

B.7 Lisansüstü Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. E-Devlet harici diploma belgelerinin mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

B.8 Kimlik Fotokopisi

B.9 Fotoğraf (1 Adet)


C- BAŞVURU SÜRECİ 

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaatlar yukarıda istenilen belgeler hazırlandıktan sonra ilanda belirtilen adreslere posta yolu veya şahsen başvuru yapılacaktır.

Ç- İLETİŞİM

İlana başvuru aşamasında veya başvuru yaptıktan sonra devam edecek olan süreçle ilgili bilgi almak için aşağıda yer alan telefon numaraları ile iletişime geçilebilir.

BİRİM ADI

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı
(Rektörlüğe bağlı birimlere alınan Öğretim Görevlisi kadroları için)

0 378 223 50 17

personel@bartin.edu.tr

Edebiyat Fakültesi

0 378 501 10 00 / 1010
0 378 501 10 00 / 1040

edebiyat@bartin.edu.tr

Eğitim Fakültesi

0 378 501 10 00 / 2054
0 378 501 10 00 / 1131

egitim@bartin.edu.tr

Fen Fakültesi

0 378 501 10 00 / 1610
0 378 501 10 00 / 1525

fen@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

0 378 501 10 00 / 2154
0 378 501 10 00 / 1259

iif@bartin.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0 378 223 52 36
0378 223 53 84

sbf@bartin.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0 378 501 10 00 / 2104
0 378 501 10 00 / 2105

iibf@bartin.edu.tr

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0 378 501 10 00 / 1589
0 378 501 10 00 / 1562

muhendislik@bartin.edu.tr

Bartın Orman Fakültesi

0 378 223 50 64
0 378 223 50 66

bof@bartin.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

0 378 501 10 00 / 2404

0 378 501 10 00 / 2407

sporbilimleri@bartin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

0 378 501 10 00 / 2535

ydyo@bartin.edu.tr

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

0 378 223 52 14
0 378 223 52 15

shmyo@bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu

0 378 223 52 28

bmyo@bartin.edu.tr

Ulus Meslek Yüksekokulu

0 378 501 10 00 - 2492

ulusmyo@bartin.edu.tr