image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci


A-ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER


1. Öğretim Üyesi Başvuru formu (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Aşağıda sıralanan belgeler bu formun ekine açıklandığı şekilde koyulacaktır.)

2. Özgeçmiş ve Eserler Listesi     (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)                            

3. Kurumdışı Personel İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

4. Yabancı Dil Belgesi    

5. Kurum Dışı Personel İçin Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

6. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Diplomaları (Resmi kurumlarca ıslak imzalı/mühürlü onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınmış karekodlu olmalıdır.)

7. Kurum Dışı Personel İçin Hizmet Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

8. Kimlik Fotokopisi

9. Fotoğraf (6 Adet)

10.Yayın Dosyaları (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçentler için 1 (bir) adedi basılı 3 (üç) adedi jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD veya Flash Bellek) olmak üzere 4 (dört) takım, Profesör adayları için de 1 (bir) adedi basılı 5 (beş) adedi elektronik ortamda (CD veya Flash Bellek) olmak üzere 6 (altı) Takım)

11.Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adayları İçin Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Beyannamesi (Her Sayfası paraflanarak ıslak imzalısı başvuru formu ekine, jüri üyelerine gönderilmek üzere de PDF formatında nüshası da yayın dosyalarına ilave edilecektir. (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

12.Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Jüri üyelerine gönderilmek üzere PDF formatında nüshası da yayın dosyalarına ilave edilecektir.)


B- BİLİM JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANACAK ELEKTRONİK DOSYALARIN STANDART İÇERİĞİ

1- Özgeçmiş ve Eserler Listesi  (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2- Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adayları İçin Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Beyannamesi (Jüri üyelerine gönderilmek üzere de PDF formatında nüshası elektronik ortamda hazırlanacak yayın dosyalarına her sayfası paraflı şekilde ilave edilecektir. (Formatına ulaşmak için

TIKLAYINIZ.)
3- Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname (Jüri üyelerine gönderilmek üzere de PDF formatında nüshası elektronik ortamda hazırlanacak yayın dosyalarına ilave edilecektir. Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Diplomaları (Jüri üyelerine gönderilmek üzere PDF formatında nüshası elektronik ortamda hazırlanacaktır.)

5- Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar mutlaka belirtecektir.)

A.MAKALELER
A.1 Uluslararası Makaleler (Başvuran adayların, makalelerinin yayımlandığı dergilerin gerekli indeks koşullarını sağladığını başvuru dosyasında belgelendirmesi gerekir.)

A.2 Ulusal Makaleler
B. PROJELER
B.1 Uluslararası 
B.2 Ulusal
C.KİTAPLAR
C.1 Uluslarararası Kitaplar
C.2 Ulusal Kitaplar
Ç.KÜSİ FAALİYETLERİ
D.PATENTLER
E.ATIFLAR
F. BİLDİRİ VE KONGRE ÇALIŞMALARI
F.1 Uluslararası
F.2 Ulusal
G. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FAALİYETLERİ
H. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
I. ÖDÜLLER
İ. İDARİ GÖREVLER
J. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
K. SPORTİF FAALİYETLERİ
L. GÜZEL SANATLAR FAALİYETLERİ
M. KAZI ÇALIŞMALARI

Not : Kurumda muhafaza edilmek üzere 1 (bir) adedi basılı, bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshaları elektronik ortamda hazırlanacak olan dosyaların belge sıralaması yukarıdaki formata uygun olarak hazırlanacaktır.

C- BAŞVURU SÜRECİ 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına müracaatlar yukarıda istenilen belgeler hazırlandıktan sonra Doçent ve Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.

D- İLETİŞİM

İlana başvuru aşamasında veya başvuru yaptıktan sonra devam edecek olan süreçle ilgili bilgi almak için aşağıda yer alan telefon numaraları ile iletişime geçilebilir.

BİRİM ADI TELEFON NUMARASI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
Personel Daire Başkanlığı
(Doçent ve Profesör Kadroları İçin)
0 378 223 50 17 personel@bartin.edu.tr
Edebiyat Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1010
0 378 501 10 00 / 1040
edebiyat@bartin.edu.tr
Eğitim Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2054
0 378 501 10 00 / 1131
egitim@bartin.edu.tr
Fen Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1610
0 378 501 10 00 / 1525
fen@bartin.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2154
0 378 501 10 00 / 1259
iif@bartin.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 378 223 52 36
0 378 223 53 75
iibf@bartin.edu.tr
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1589
0 378 501 10 00 / 1562
muhendislik@bartin.edu.tr
Bartın Orman Fakültesi 0 378 223 50 64
0 378 223 50 66
bof@bartin.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0378 223 54 48
0378 223 54 49
sbf@bartin.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi 0 378 501 10 00 / 24 04
0 378 501 10 00 / 24 07
besyo@bartin.edu.tr
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  0 378 223 52 14
0 378 223 52 15
shmyo@bartin.edu.tr
Bartın Meslek Yüksekokulu 0 378 223 52 23-28 bmyo@bartin.edu.tr
Ulus Meslek Yüksekokulu 0 378 501 10 00 - 2492 ulusmyo@bartin.edu.tr