image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci


Öğretim Üyesi Kadrolarının İlan, Başvuru ve Jüri Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar

A-ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ELEKTRONİK BAŞVURU SÜRECİNDE İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER


1. Özgeçmiş ve Eserler Listesi  (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)                            

2. Kurumdışı Personel İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

3. Yabancı Dil Belgesi    

4. Kurum Dışı Personel İçin Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezun Belgeleri (E-devlet üzerinden alınmış karekodlu olmalıdır.)

6. Kurum Dışı Personel İçin Hizmet Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir. Bağlantı adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

7. Kimlik Fotokopisi

8. Fotoğraf  

9.Yayın Dosyaları  (Eserler tek tek online başvuru sistemine yüklenecektir.)

10.Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adayları İçin Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname (Her Sayfası paraflanarak son sayfası imzalı şekilde online başvuru sistemine yüklenecektır. (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

11.Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Jüri üyelerine gönderilmek üzere PDF formatında nüshası online başvuru sistemine yüklenecektir.)


B- BİLİM JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANACAK ELEKTRONİK DOSYALARIN STANDART İÇERİĞİ

1- Özgeçmiş ve Eserler Listesi  (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2- Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adayları İçin Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Beyannamesi (Her Sayfası paraflanarak son sayfası imzalı şekilde online başvuru sistemine yüklenecektır. (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

3- Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname (Formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Jüri üyelerine gönderilmek üzere PDF formatında nüshası online başvuru sistemine yüklenecektir.)
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Mezun Belgeleri (E-devlet üzerinden alınmış karekodlu olmalıdır.)

5- Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar mutlaka belirtecektir.)

A.MAKALELER
A.1 Uluslararası Makaleler (Başvuran adayların, makalelerinin yayımlandığı dergilerin gerekli indeks koşullarını sağladığını online başvuruda belgelendirmesi gerekir.)

A.2 Ulusal Makaleler
B. PROJELER
B.1 Uluslararası 
B.2 Ulusal
C.KİTAPLAR
C.1 Uluslarararası Kitaplar
C.2 Ulusal Kitaplar
Ç.KÜSİ FAALİYETLERİ
D.PATENTLER
E.ATIFLAR
F. BİLDİRİ VE KONGRE ÇALIŞMALARI
F.1 Uluslararası
F.2 Ulusal
G. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FAALİYETLERİ
H. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
I. ÖDÜLLER
İ. İDARİ GÖREVLER
J. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
K. SPORTİF FAALİYETLERİ
L. GÜZEL SANATLAR FAALİYETLERİ
M. KAZI ÇALIŞMALARI

C- BAŞVURU SÜRECİ 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına müracaatlar yukarıda istenilen belgeler hazırlandıktan sonra http://ubys.bartin.edu.tr//HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresi üzerinden online başvuru yoluyla yapılmaktadır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.


Ç- İLETİŞİM

İlana başvuru aşamasında veya başvuru yaptıktan sonra devam edecek olan süreçle ilgili bilgi almak için aşağıda yer alan telefon numaraları ile iletişime geçilebilir.

BİRİM ADI TELEFON NUMARASI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
Personel Daire Başkanlığı
(Doçent ve Profesör Kadroları İçin)
0 378 223 50 17 personel@bartin.edu.tr
Bartın Orman Fakültesi 0 378 223 50 64
0 378 223 50 66
bof@bartin.edu.tr
Edebiyat Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1010
0 378 501 10 00 / 1040
edebiyat@bartin.edu.tr
Eğitim Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2054
0 378 501 10 00 / 1132
egitim@bartin.edu.tr
Fen Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1610
0 378 501 10 00 / 1609
fen@bartin.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2104
0 378 501 10 00 / 2105
iibf@bartin.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2154
0 378 501 10 00 / 1276
iif@bartin.edu.tr
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 378 501 10 00 / 1589
0 378 501 10 00 / 1562
muhendislik@bartin.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0378 223 52 36
0378 223 53 84
 sbf@bartin.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi 0 378 501 10 00 / 2404
0 378 501 10 00 / 2407
 sporbilimleri@bartin.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu 0 378 501 10 00 / 2535  ydyo@bartin.edu.tr
Bartın Meslek Yüksekokulu 0 378 223 52 24
0 378 223 52 26
bmyo@bartin.edu.tr
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  0 378 223 52 04
0 378 223 52 15
shmyo@bartin.edu.tr
Ulus Meslek Yüksekokulu 0 378 501 10 00 - 2492 ulusmyo@bartin.edu.tr