image/svg+xml
image/svg+xml

Sıkça Sorulan Sorular

1) ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMELERİ

Bir üst öğrenimini tamamlayan (yüksek lisans ve doktora) ve ortaöğretiminde bir yıl fazla eğitim (hazırlık sınıfı) alan personel, mezuniyet belgesini veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesini bir dilekçe ile görev yaptığı birime vermesi gerekmektedir. İlgili birim  bu dilekçeyi ve eklerini bir üst yazı ile Daire Başkanlığımıza ulaştırdığı takdirde gerekli öğrenim değerlendirmesi yapılacaktır. Ortaöğretimde görülen hazırlık eğitimi mezun olunan il/ilçe müdürlüklerine resmi yazı ile teyit edilmek amacıyla yazılı olarak sorulduğundan değerlendirme işleminin tamamlanması zaman almaktadır.

 

Not: Yükseköğretimdeki hazırlık sınıfı eğitimleri değerlendirilememektedir. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin A fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendinde yükseköğretimde okunan hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 

 

2) HİZMET BELGESİ TALEPLERİ 

 

20/07/2018 tarih ve 1800047152 sayılı yazımız ile hizmet cetvellerinin e-devlet üzerinden alınabildiği ve Rektörlüğümüzden hizmet cetveli talebinde bulunulmaması istenmiştir.  Konu hakkındaki yazımıza ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

E-devlet üzerinden hizmet cetvelinizi alabilmek için TIKLAYINIZ.

 

3) EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

 

Emekli olmak için gerekli şartları taşıyan personelin emekli olmak istediğine dair dilekçesi, banka talep dilekçesi ve 2 (iki) adet fotoğrafı ile birlikte görev yaptığı birime müracaat etmesi gerekmektedir. Görev yaptığı birim kişinin dilekçesini ve fotoğraflarını üst yazı ile birlikte Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca dilekçe ile müracaatından sonra ilgili personelin emeklilik belgesi hazırlandıktan sonra Rektörlüğümüzden gelen davet üzerine Daire Başkanlığımıza gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek olan formu imzalaması gerekmektedir.

Daha sonra emeklilik tarihinde de biriminden ayrılış işlemlerini yapması yeterli olacaktır.

Emeklilik işlemleri konulu tüm birimlere gönderilen yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  

4) PASAPORT İŞLEMLERİ

 

Hususi damgalı veya hizmet damgalı pasaport almak isteyen personel Başkanlığımız sitesinde yer alan https://form.bartin.edu.tr/personel/pasaport-basvuru.html linkinden gerekli bilgileri doldurarak talepte bulunabilir. Başkanlığımızca hazırlanan formu imzalaması için gerekli personel Başkanlığımıza davet edilir. Daha sonra imza süreci tamamlanan pasaport talep formunun kişiye teslimi  yapılarak ilgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yönlendirilir.